Lütfen Bekleyiniz...

Hizmetlerimiz

Küçük Hayvanlara yönelik muayene, aşılama, teşhis ve tedavi hizmeti kliniğimiz bünyesinde yürütülmektedir. Aynı zamanda küçük hayvanlara yönelik check-up hizmeti verilmektedir. Büyükbaş hayvanlara yönelik her türlü muayene teşhis ve tedavi hastanemiz bünyesinde hizmete sunulmaktadır.

Küçük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Büyük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Kafes ve Yaban Kuşları Muayenesi ve Tanısı
Sürüngenler Muayenesi ve Tanısı
Kemirgenler Muayenesi ve Tanısı
Dermatolojik Muayene ve Tanısı
Kardiyopulmoner Sistem Muayenesi ve Tanısı
Kulak Muayenesi
Ağız Boşluğu Muayene ve Tanısı
Rektal Muayene
Karma Aşı
Kuduz Aşısı
ANTİPARAZİTER İLAÇ/AŞI UYG.
BUZAĞI; COLİBASİLLOZİS, ROTA VİRUS, CORONA VİRUS AŞISI
FELİNE LEUKEMİ
BRONCHİNE
ULTRASONOGRAFİK MUAYENE KEDİ
ULTRASONOGRAFİK MUAYENE KÖPEK
ULTRASONOGRAFİK MUAYENE BÜYÜK HAVAN
ENDOSKOPİK MUAYENE GASTROSKOPİ KÖPEK (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE GASTROSKOPİ KEDİ (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE BRONKOSKOPİ KÖPEK (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE BRONKOSKOPİ KEDİ (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE KOLONOSKOPİ KÖPEK (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE KOLONOSKOPİ KEDİ (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE FARİNGOSKOPİ-RİNOSKOPİ (AT-SIĞIR)
ENDOSKOPİK MUAYENE FARİNGOSKOPİ-RİNOSKOPİ (KEDİ,KÖPEK))
ENDOSKOPİK BİYOPSİ
LENF YUMRUSU İNCE İĞNE ASPİRASYONU ALMA
BRONKOALVEOLAR LAVAJ
RUMEN SONDALAMA SIĞIR
RUMEN SONDALAMA (K. RUMİNANT)
NAZOGASTRİK SONDALAMA
ÜRİNER KATERİZASYON BÜYÜK HAYVAN (AT-SIĞIR-KOYUN)
ÜRİNER KATERİZASYON KÜÇÜK HAYVAN(KEDİ-KÖPEK)
TAM KAN SAYIMI
KAN GAZLARI ANALİZİ
BİYOKİMYA ANALİZİ (HER BİR PARAMETRE)
KANAMA PIHTILAŞMA TESTİ APP/PT/FIB
DIŞKIDA GİZLİ KAN ARANMASI
TOTAL PROTEİN TESPİTİ (Refraktometre)
GLUTERALDEHİT TESTİ
DİPS-STİCK İDRAR ANALİZİ
İDRAR SEDİMENT MUAYENESİ
DEDEKTÖR VE AĞRI DENEYİ
BOS SIVI ALMA VE MUAYENESİ
PUNKSİYON SIVISI MUAYENESİ
KAN FROTİSİ VE GİEMSA BOYAMA(TEK LAM)
KARBOLFUKSİL BOYAMA(TEK LAM)
GAİTA ALIMI VE MUAYENESİ (TEK LAM)
DERMATOLOJİK MUAYENE VE TANISI (smear,kazıntı,biyopsi,KOH)
PARVOVİRUS ANTİJEN TEST
DİSTEMPER ANTİJEN TEST
FLV VE FİV ANTİJEN TEST
BUZAĞI İSHALİ TEŞHİS TESTİ
LAVMAN
EKG VE KARDİVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
İNTRAKET YERLEŞTİRME VE SERUM UYGULAMALARI
ENJEKSİYON
REKTAL MUAYENE
PYODERMA TANI MUAYENE
KAN TRANSFÜZYONU
KANSER KEMOTERAPİSİ
OKSİJEN TEDAVİSİ (HER SEANS)
ASİTES TEDAVİSİ
OTOHEMOTERAPİ
İDRAR KESESİ LAVAJI
PERİFERİK YAYMA
RUMEN MİKROFLORA İNCELEME
İNDİKAN TESTİ
LİPTAK TESTİ
DEDEKTÖR VE AĞRI DENEYİ
RAPOR HAZIRLAMA
ANTİPARAZİTER İLAÇ/AŞI UYG.DIŞ VEYA İÇ
ULTRASON MUAYENESİ KEMİRGENLER(TAVŞAN FARE VB)
FCOV ANTİJEN TESTKİT
Küçük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Büyük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Kafes ve Yaban Kuşları Muayenesi ve Tanısı
Sürüngenler Muayenesi ve Tanısı
Kemirgenler Muayenesi ve Tanısı
GÜNLÜK YATAK Köpek, Koyun, Keçi
GÜNLÜK YATAK KEDİ
GÜNLÜK YATAK KANATLI
GÜNLÜK YATAK AT-SIĞIR
Enjeksiyonlar (İV, İM, SC):
Özel Enjeksiyonlar (Serum, abdominosentez, sistostentez vs):
Küçük Cerrahi Girişimler (Abse, Hematom, Drenaj ve Anal Kese Boşaltılması:
BOS Alımı
Bandaj Uygulaması (PVC Malzeme dahil)Köpek 20 kg üstü
Bandaj Uygulaması (PVC Malzeme dahil)Köpek 20 kg ALTI
Bandaj Uygulaması KEDİ
Bandaj Uygulaması Buzağı
Sentetik Bandaj Uygulaması (Sentetik Bandaj Ücreti Hariç) SIĞIR
Sentetik Bandaj Uygulaması (Sentetik Bandaj Ücreti Hariç) AT
Sedasyon Köpek 20 kg üstü:
Sedasyon Köpek 20 kg altı:
Sedasyon KEDİ
Sedasyon KANATLI
Yara Tedavileri Köpek
Yara Tedavileri Kedi
Yara Tedavileri at
Yara Tedavileri Sığır
Kuyruk Amputasyonları (Tedavi Amaçlı)
Tırnak Kesme (Kedi-Köpek)
Oksijenasyon (30 dakika)
Ötenazi
Dış Kulak Kanalından Yabancı Cisim Çıkarma
Kulak Kanalı Temizleme ve İlaç Uygulama:
Kulak Kepçesi Kesimi(Tedavi Amaçlı Kedi-Köpek):
Kulak Kanalı Drenajı (Köpek Tek Taraflı):
Kulak Kanalı Drenajı (Köpek Çift Taraflı):
Kulak Kanalı Drenajı (Kedi Tek Taraflı)
Kulak Kanalı Drenajı (Kedi Çift Taraflı):
Othematom (Kedi Tek Taraflı):
Othematom (Köpek Tek Taraflı):
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu (Köpek tek Taraflı):
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu (Kedi tek Taraflı)
Bulla Osteotomisi-Köpek
Bulla Osteotomisi-Kedi
Dış Kulak Kanalı Tümör Ekstirpasyonu-Köpek
Dış Kulak Kanalı Tümör Ekstirpasyonu-Kedi
Diş Taşları Temizleme-Köpek:
Diş Taşları Temizleme-Kedi:
Diş Çekimi:
Kanal Tedavisi:
Gingivektomi:
Epulis Tedavisi
Diş Törpüleme-At:
Ortodontoik Tedavi
Simpizis Mandibula Kırığı-Kedi
Simpizis Mandibula Kırığı-Kedi
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Kedi 1.derece (pin uygulama):
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-2.derece (eksternal fikzasyon-plak):
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Köpek 1.derece (pin uygulama):
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Köpek 2.derece (eksternal fikzasyon-plak):
Tempora mandibular lukzasyon-kedi kapalı red:
Tempora mandibular lukzasyon-kedi kapalı red:
Kondilektomi-Tek taraflı:
Os palatinum kırığı-kedi,damak yarığı:
Os palatinum kırığı-köpek,damak yarığı
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Köpek 20 kg üstü
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Köpek 20 kg altı
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Kedi
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Buzağı
Büyük Hayvan Konservatif Kırık Tedavisi
Spor Atı Konservatif Kırık Tedavisi:
İntramedüller Pin ile Osteosentez (malzemeler hariç)Köpek 20 kg üstü
İntramedüller Pin ile Osteosentez (malzemeler hariç) Köpek 20 kg altı:
İntramedüller Pin ile Osteosentez (malzemeler hariç)Kedi
Plaka ile osteosentez (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg üstü:
Plaka ile osteosentez (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg altı
Plaka ile osteosentez (Malzemeler hariç)Kedi
Eksternal fikzasyon kırık tedavisi (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg üstü:
Eksternal fikzasyon kırık tedavisi (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg altı:
Eksternal fikzasyon kırık tedavisi (Malzemeler hariç)Kedi
Atlarda osteosentez (vida-plaka-eksternal fikzasyon):
Buzağ-Koyun, Keçi osteosentez İntramedullar pin:
Buzağ-Koyun, Keçi osteosentez:Plaka uygulaması:
Buzağ-Koyun, Keçi osteosentez Eksternal fikzasyon:
Patella Çıkığı Köpek(1-2.derece):
Patella Çıkığı Köpek 3-4.derece:
Patella Çıkığı Kedi
Patella Çıkığı İnek
Patella Çıkığı Buzağı
Çapraz Bağ Kopuğu Köpek 20 kg üstü:
Çapraz Bağ Kopuğu Köpek 20 kgaltı
Çapraz Bağ Kopuğu Kedi
Çapraz Bağ Kopuğu Buzağı
Çapraz Bağ Kopuğu Sığır
Çapraz Bağ Kopuğu At
Artrit Tedavisi Köpek
Artrit Tedavisi Kedi
Artrit Tedavisi Buzağı
Artrit Tedavisi Sığır
Artrit Tedavisi At
M.Pektineus Miyektomisi Tek taraf:
M.Pektineus Miyektomisi Çift taraf:
Çıkık Kapalı Red Köpek
Çıkık Kapalı Red Kedi
Çıkık Kapalı Red Buzağı
Çıkık Kapalı Red Kanatlı
Çıkık Operatif Tedavi Köpek
Çıkık Operatif Tedavi Kedi
Çıkık Operatif Tedavi Buzağı
Çıkık Operatif Tedavi Kanatlı
Eksizyon Artroplastisi Köpek
Eksizyon Artroplastisi kedi
Artrodez Köpek 20 kg üstü:
Artrodez Köpek 20 kg altı
Artrodez Kedi
Artrodez Buzağı
Sakro iliak ayrılma Köpek
Sakro iliak ayrılma Kedi
Columna Vertebralis Kırık ve Çıkıkları Köpek
Columna Vertebralis Kırık ve Çıkıkları Kedi
İntervertebral Disk Operasyonları Köpek
İntervertebral Disk Operasyonları Kedi
Ekstremite Amputasyonu Köpek 20 kg üstü:
Ekstremite Amputasyonu Köpek 20 kg altı
Ekstremite Amputasyonu Kedi
Osteosentez Materyalinin Çıkartılması Plak
Osteosentez Materyalinin Çıkartılması Pin-vida
Osteosentez Materyalinin Çıkartılması Osteosentez Materyalinin Çıkartılması
Tırnak Operasyonları Sığır 4 tırnak kesim ve düzeltme:
Tırnak Operasyonları At 4 tırnak kesim ve düzeltme:
Tırnak duvar hastalıklarının sağaltımı Sığır
Tırnak duvar hastalıklarının sağaltımı At
Tırnak taban hastalıkları operasyon ve sağaltımı Sığır
Tırnak taban hastalıkları operasyon ve sağaltımı At
Tırnak Kesimi Köpek
Tırnak Kesimi kedi
Koterizasyon
Göbek Fıtığı Köpek 20 kg üstü:
Göbek Fıtığı Köpek 20 kg altı
Göbek Fıtığı kedi
Göbek Fıtığı Buzağı
Göbek Fıtığı Sığır
Diyafram Fıtkı Köpek 20 kg üstü:
Diyafram Fıtkı Köpek 20 kg altı
Diyafram Fıtkı Köpek Kedi
Perineal Fıtık Tek taraf
Perineal Fıtık Çift taraf
İnguinal Fıtık Köpek 20 kg üstü
İnguinal Fıtık Köpek 20 kg altı
İnguinal Fıtık Kedi
Karın Fıtığı Köpek
Karın Fıtığı Kedi
Karın Fıtığı Buzağı
Karın Fıtığı Tay
Karın Fıtığı Sığır
Karın Fıtığı At
Ekstra umbilikal abse sağaltımı Buzağı
Ekstra umbilikal abse sağaltımı Sığır
Buzağı Urachus Fistülü:
Buzağı Omphalitis:
Diagnostik Laparatomi Köpek 20 kg üstü
Diagnostik Laparatomi Köpek 20 kg ALTI
Diagnostik Laparatomi KEDİ
Diagnostik Laparatomi bUZAĞI
Diagnostik Laparatomi Sığır
Diagnostik Laparatomi At
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Köpek 20 kg üstü:
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Köpek 20 kg Altı
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Kedi
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Buzağı
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Sığır
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi At
Enterektomi Köpek 20 kg üstü
Enterektomi Köpek 20 kg altı
Enterektomi Kedi
Enterektomi Buzağı
Enterektomi Sığır
Enterektomi At
Megakolon-Kedi:
Karaciğer ve Safra Kesesi Operasyonları
Prostatektomi-Köpek:
Peripostatik Kist, Apse-Köpek
Penis Amputasyonu Köpek
Penis Amputasyonu Tosun
Penis Amputasyonu At
Perineal Üretrostomi Kedi
Perineal Üretrostomi buzağı
Perineal Üretrostomi Tosun
Üretrotomi Köpek
Üretrotomi Buzağı
Üretrotomi Koyun-Keçi
Üretrotomi Sığır
Üretrotomi At
Rektum Divertikulum-Köpek:
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Kedi
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Köpek
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Buzağı
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Sığır
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)At
Rektum Amputasyonu Köpek
Rektum Amputasyonu Kedi
Rektum Amputasyonu Buzağı
Rektum Amputasyonu Sığır
Rektum Amputasyonu At
Rektopeksi, Kolopeksi, Gastropeksi vb Köpek
Rektopeksi, Kolopeksi, Gastropeksi vb Kedi
Atresia ani Buzağı
Atresia ani Tay
Atresia ani Kuzu-oğlak
Gastrik Dilatasyon Volvulus:
Anal Kese Ekstirpasyonu Tek taraflı:
Kastrasyon At
Anal Kese Ekstirpasyonu çift taraflı:
Kastrasyon Köpek
Kastrasyon kedi
Kastrasyon Sığır
Kastrasyon Koç-Teke
Abdominal Kriptorşidi At
Abdominal Kriptorşidi köpek
Abdominal Kriptorşidi Kedi
Rumenotomi: sığır
Rumenotomi: Buzağı
Rumenotomi: koyun-Keçi
Abomasum Deplasmanı Sığır
Abomasum Deplasmanı buzağı
Boynuz Kesimi sığır
Boynuz Kesimi koç-Teke
Rekonstruktif Yara Tedavisi (Flap, Gref, Kaydırma)1 derece
Rekonstruktif Yara Tedavisi (Flap, Gref, Kaydırma) 2 Derece
Rekonstruktif Yara Tedavisi (Flap, Gref, Kaydırma) 3 Derece
Bursa Ekstirpasyonu köpek
Bursa Ekstirpasyonu Sığır
Bursa Ekstirpasyonu At
Salya Kistleri Tek taraflı-Köpek:
Salya Kistleri çift taraflı-Köpek:
Salya Kistleri sığır
Salya Kistleri at
Salya Taşı-At:
Tonsillektomi-Köpek:
Damak Yırtığı Köpek
Damak Yırtığı kedi
Damak Yırtığı buzağı
Perineal Fistül:
Fistüllektomi:
Tümörlerin kemoterapisi (Her uygulama için):
Biyopsi alımı:
Yüzlek küçük tümör rezeksiyonu:
Yüzlek büyük tümör rezeksiyonu:
Torakal ve intraabdominal tümör rezeksiyonu:
Mandibulektomi, maxillektomi
Hemipelvektomi:
Aktinomikoz ve Aktinobasilloz tedavisi:
Endirekt oftalmoskopi:
Fluoroscesin testi:
Schirmer Testi:
Göz içi basınç ölçme (Schiotz):
Göz içi basınç ölçme (Tonopen):
Nazolakrimal kanalın sondalanması
Subkonjunkival enjeksiyon:
Fundus ve benzeri ilave muayeneler:
Entropium ve ektropium tek taraf
Entropium ve ektropium çift taraf
Göz kapağında rekonstriktif operasyonlar
Göz kapağında kist tümör operasyonları:
Harder bezi ektripasyonu tek taraf
Harder bezi ektripasyonu çift taraf
Harder bezi hiperplazisi tek taraf
Harder bezi hiperplazisi çift taraf
Bulbus okuli ekstirpasyonu köpek
Bulbus okuli ekstirpasyonu kedi
Bulbus okuli ekstirpasyonu buzağı
Bulbus okuli ekstirpasyonu sığır
Bulbus okuli ekstirpasyonu At
Konjunktivitis follikularis (ezme-küretaj):
Konjunktivitis follikularis (koterizasyon):
Kist dermoid-Köpek-Buzağı tek taraf
Kist dermoid-Köpek-Buzağı çift taraf
Tarsorafi, Blefarorafi:
Konjunktivoplasti:
Lamellar keratektomi
Kornea yırtığı:
Glokom operasyonu
Ekstrakapsüller katarakt operasyonu
Parotis kanalı transplantasyonu:
Göz Ultrasonografisi:
Kiraz göz sendromu operasyonu tek taraflı
Kiraz göz sendromu operasyonu çift taraflı
Kornea ulkus tedavisinde konjontival flap uygulaması:
Megaözefagus, kardiyomyotomi:
Diagnostik torakotomi:
Toraks drenajı:
Lobektomi:
Kosta kırık operasyonları
Kalıcı aortik art, arterial kanal operasyonları
Chylothorax:
Toraks perforasyonu köpek
Toraks perforasyonu kedi
Kanatlı Operasyonu Kırık, çıkık operasyonu:
Kanatlı Operasyonu Kırık, çıkık konservatif:
Kanatlı Operasyonu tümör müdahale
Kanatlı Operasyonu yaban yastığı nekrozu
Analjezi Köpek 20 kg üstü:
Analjezi Köpek 20 kg altı
Analjezi kedi
Analjezi buzağı
Analjezi sığır
Analjezi at
Katı anestezik lerle anestezi Köpek 20 kg üstü:
Katı anestezik lerle anestezi Köpek 20 kg altı
Katı anestezik lerle anestezi kedi
Katı anestezik lerle anestezi buzağı
Katı anestezik lerle anestezi Koyun-keçi
Katı anestezik lerle anestezi sığır
Katı anestezik lerle anestezi at
Katı anestezik lerle anestezi Kanatlı
İnhalasyon anestezi Köpek 20 kg üstü:
İnhalasyon anestezi Köpek 20 kg altı
İnhalasyon anestezi kedi
İnhalasyon anestezi buzağı
İnhalasyon anestezi At
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 13x18 cm:
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 18x24 cm:
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 24x30 cm:
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 30x40 cm:
Miyelografi köpek
Miyelografi kedi
Sistografi:
Fistülografi:
Pneomoperiteneografi:
Sindirim sistemi grafisi (Baryum dahil):
Piyelografi:
Dakriyorinosistografi:
Artrografi:
Ultrasonografi:
Ekokardiyografi: Kedi
Ekokardiyografi: köpek
Ekokardiyografi: at
Ekokardiyografi: sığır
Artroplasti eksizyonu (köpek)
Kontrol
Artroplasti eksizyonu (kedi)
KÖPEK Kemoterapi (Meme ve Genital Kanal)
KÖPEK Prolapsus Uteri (Operasyon)
KÖPEK Prolapsus Uteri (Operasyon)
KÖPEK Yalancı Gebelik Tedavisi
KÖPEK SİPS Tedavisi
KÖPEK Siklus Bozuklukları
KÖPEK Eklampsi Tedavisi
KEDİ Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
KEDİ Genital Organ Muayenesi (Ultrasonografi)
KEDİ Genital Organ Muayenesi (Ultrasonografi)
KEDİ Ovariohysterectomie
KEDİ Operasyon Sezaryen
KEDİ Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
KEDİ Tümör Operasyonları ( Meme ve Genital Kanal)
KEDİ Pyometra Operasyonu
KEDİ Üremenin Denetlenmesi Amacıyla Hormon Uygulamaları
TEK TIRNAKLILAR Gebelik Muayenesi (Rektal Palpasyon)
TEK TIRNAKLILAR Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
TEK TIRNAKLILAR Gebelik Muayenesi (Laboratuvar)
TEK TIRNAKLILAR Mastitis
TEK TIRNAKLILAR Genital Kanal Yırtıkları Tedavisi
TEK TIRNAKLILAR Meme ve Genital Organ Tümör Operasyonları
TEK TIRNAKLILAR Caslick Operasyonu
TEK TIRNAKLILAR İnfertilite Sağaltımı
EGZOTİK,YABAN, LABORATUVAR, KAFES, KÜMES HAYVANLARI Kanatlı Yumurta Retensiyonu-Prolapsus Cloaka
EGZOTİK,YABAN, LABORATUVAR, KAFES, KÜMES HAYVANLARI Genital Organ Muayenesi
Rapor Düzenlenmesi (Ultrasonografi, Vaginal Sitoloji)
Öğretim Üyesi Farkı
Konsültasyon
Enjeksiyon
Pansuman
Kontrol Muayenesi
Dikiş Alma
Postoperatif Tedavi/Sıvı Sağaltımı/Yara Tedavisi
Ötenazi
BÜYÜK RUMİNANTLAR Gebelik Muayenesi (Rektal Palpasyon)
BÜYÜK RUMİNANTLAR Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
BÜYÜK RUMİNANTLAR Genital Organ Muayenesi
BÜYÜK RUMİNANTLAR Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
BÜYÜK RUMİNANTLAR Retentio Secundinarum
BÜYÜK RUMİNANTLAR Prolapsus Uteri
BÜYÜK RUMİNANTLAR Prolapsus Vagina(Vulva Dikişi İle)
BÜYÜK RUMİNANTLAR Prolapsus Vagina(Sağrı Dikişi İle)
BÜYÜK RUMİNANTLARMetritis Tedavisi (Hospitalize Edilerek)
BÜYÜK RUMİNANTLAR Metritis Tedavisi (Hospitalize Edilerek)
BÜYÜK RUMİNANTLAR Vaginitis Tedavisi
BÜYÜK RUMİNANTLAR Genital Kanal Yırtıkları Tedavisi
BÜYÜK RUMİNANTLAR Mastitis Tedavisi (Hospitalize Edilerek)
BÜYÜK RUMİNANTLAR Mastitis Tedavisi (Ayakta Tedavi)
BÜYÜK RUMİNANTLAR Meme Fistülleri ve Derin Yırtık Tedavileri
BÜYÜK RUMİNANTLAR Metabolizma Hastalıkları Tedavisi
BÜYÜK RUMİNANTLAR Operasyon Sezaryen
BÜYÜK RUMİNANTLAR Fötotomi
BÜYÜK RUMİNANTLAR Meme ve Genital Organ Tümör Operasyonları
BÜYÜK RUMİNANTLAR Üremenin Denetlenmesi Uygulamaları
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
KÖPEK Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Retentio Secundinarum
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Prolapsus Vagina
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Prolapsus Uteri
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Mastitis Tedavisi (Hospitalize Edilerek)
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Mastitis Tedavisi (Ayakta Tedavi)
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Meme Fistülleri ve Derin Yırtık Tedavileri
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Operasyon Sezaryen
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Metabolizma Hastalıkları Tedavisi
KÜÇÜK RUMİNANTLAR Üremenin Denetlenmesi Uygulamaları
KÖPEK Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
KÖPEK Genital Organ Muayenesi (Ultrasonografi Ve Vaginal Sitoloji)
KÖPEK Vaginal Sitoloji İle Teşhis
KÖPEK Ovariohysterectomie
KÖPEK Operasyon Sezaryen
KÖPEK Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
KÖPEK Tümör Operasyonları ( Meme ve Genital Kanal)
KÖPEK Prolapsus Vagina
KÖPEK Prolapsus Vagina (Operasyon)
KÖPEK Pyometra Operasyonu
İnek (Yerli Sperma İle) Tohumlama
İnek Tohumlama (İthal Sperma İle) Tohumlama
At Suni Tohumlama
Köpek Suni Tohumlama
Koyun-Keçi Suni Tohumlama
Boğa Sperma Muayenesi
Aygır Sperma Muayenesi
Köpek Sperma Muayenesi
Koç-Teke Sperma Muayenesi
GEBELİK MUAYENESİ İnek (Rektal)
GEBELİK MUAYENESİ İnek (Ultrasonografi)
GEBELİK MUAYENESİ Kısrak
GEBELİK MUAYENESİ Koyun (Ultrasonografi)
GEBELİK MUAYENESİ Köpek (Ultrasonografi)
GEBELİK MUAYENESİ Kedi (Ultrasonografi)
Büyük Hayvan Muayenesi
Küçük Hayvan Muayenesi
Kastrasyon (At)
Kastrasyon (Boğa)
Kastrasyon (Kedi)
Kastrasyon (Köpek)
ÖSTRUS TESBİTİ Sığır (Rektal Muayene)
ÖSTRUS TESBİTİ Kedi-Köpek (Vaginal Smear)
ÖSTRUS TESBİTİ At (Rektal Muayene)
ÖSTRUS TESBİTİ Koyun-Keçi (Spekulum Muayenesi)
DONDURULMUŞ SPERMA ANALİZ FİYATI Boğa (bir Payet İçin)
DONDURULMUŞ SPERMA ANALİZ FİYATI Boğa (Tam Sperma Analizi)
DONDURULMUŞ SPERMA ANALİZ FİYATI AT
DONDURULMUŞ SPERMA ANALİZ FİYATI KOÇ-TEKE
DONDURULMUŞ SPERMA ANALİZ FİYATI KÖPEK
DONDURULMUŞ SPERMA ANALİZ FİYATI KANATLI
Sığır İşletmesi Üreme Programı uygulanması ve raporlama
Sığır İşletmesi Üreme Programı uygulanması ve raporlama ÇİFTLİK
Koyun İşletmesi üreme kontrol programı uygulaması ve raporlama
Koyun İşletmesi üreme kontrol programı uygulaması ve raporlama KOYUN
Öğretim üyelerince düzenlenen kurs, panel ve sunum
Düzenlenen Meslek İçi Eğitim Kursları için öğretim üyesi görevlendirilmesi
DİREK MİKROSKOPİK MUAYENE Bakteriyoskopi, Mantar, Koksidiosis v.b
BAKTERİYOLOJİK MUAYENE Kültür, BiyokimyasaI Testler(antibiyogram dahil)
MİKOLOJİK MUAYENE (KÜLTÜR, İDENTİFİKASYON
YEM NUMUNESİNİN MİKROBİYOLOJİK MUAYENESİ TOTAL MANTAR
YEM NUMUNESİNİN MİKROBİYOLOJİK MUAYENESİ TOTAK GERM
YEM NUMUNESİNİN MİKROBİYOLOJİK MUAYENESİ Özel Muayeneler (Salmonella,E.coli, v.b)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir) Tüp Aglutinasyon Testi (1 adet)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir)Lam Aglutinasyon Testi (1 adet)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir)Hemaglutinasyon ve Hemaglutinasyon İnhibisyon (1 adet)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir)ELISA (1 adet)
MOLEKÜLER ANALİZ **PCR
TAVUK HASTALIKLARI TEŞHİS ***
LABORATUVAR KULLANIM ÜCRETİ (saat)Mikrobiyolojik Teşhis
LABORATUVAR KULLANIM ÜCRETİ (saat)Serolojik Teşhis
LABORATUVAR KULLANIM ÜCRETİ (saat)Moleküler Analiz
MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN GÖRÜŞ İSTENEN RAPOR TANZİMİ *
Nekropsi Muayene at merkep
Nekropsi Muayene sığır
Nekropsi Muayene koyun keçi
Nekropsi Muayene kedi
Nekropsi Muayene köpek
Nekropsi Muayene balık
Nekropsi Muayene kanatlı
Nekropsi muayene Elden getirilen organ parçaları
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme at merkep
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme sığır
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme koyun keçi
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme kedi
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme köpek
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme balık
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme kanatlı
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme Elden getirilen organ parçaları
Elden getirilen organ parçaları biyopsi materyali
Tıbbi Atık Ücreti ( 1 Kg )
MİKROSKOBİK MUAYENE Dışkı Muayenesi
MİKROSKOBİK MUAYENE natif muayene
MİKROSKOBİK MUAYENE Flotasyon Yöntemi
MİKROSKOBİK MUAYENE Baermann-Wetzel yöntemi (Akciğer kıl kurdu teşhisi)
MİKROSKOBİK MUAYENE Dışkının özel boyama yöntemleri ile Protozoonlar yönünden muayenesi
MİKROSKOBİK MUAYENE Sedimentasyon yöntemi
MİKROSKOBİK MUAYENE Dışkı kültürü
Deri kazıntı muayenesi natit muayene
Deri kazıntı muayenesi KOH muayene
Deri kazıntı muayenesi Santrifügasyon yöntemi ile muayene
Kan muayenesi natif muayene
Kandan hazırlanmış ve boyanmış frotilerin muayenesi
Filarial muayene
Disekte edilen iç organlardan hazırlanan frotilerin muayenesi
Organ ve dokularda saptanan parazitlerin identifikasyonu
Yüzlek lenf yumrularından hazırlanmış ve boyanmış frotilerin muayenesi
Biopsi materyalinin incelenmesi
ARTHROPODA TEŞHİSİ İnsect identifikasyonu
ARTHROPODA TEŞHİSİ Kene identifikasyonu
SEROLOJİK TEŞHİS ELISA
SEROLOJİK TEŞHİS IFAT
SEROLOJİK TEŞHİS Western Blot
MOLEKÜLER TEŞHİS
İNDİREKT TEŞHİS (Serolojik KONTROL) vnt
İNDİREKT TEŞHİS(Serolojik KONTROL) ELISA
DİREKT TEŞHİS(Virolojik kontrol) PCR
DİREKT TEŞHİS(Virolojik kontrol) ELISA
Parazitolojik Muayene
Bakteriyolojik Muayene
Kültür Antibiyogram
Virolojik Muayene
Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Hastalık Teşhisi Tek Bir Hastalık İçin)
Danışmanlık tek bir gün
Rapor A
Rapor B
Uygulamalı Olgu Çözümleri
Bilirkişilik
Alyuvar Sayımı
Akyuvar Sayımı
Hemoglobin Miktarının Tayini
Eozinofil Sayımı
Trombosit Sayımı
Akyuvar Formülü
Alyuvarların Çökme Hızının Tayini
Mikrohematokrit
ELEKTROKARDİYOGRAFİ Küçük Hayvanlarda
ELEKTROKARDİYOGRAFİ Büyük Hayvanlarda
Glikoz
Üre
Kreatinin
AST
ALT
ALP
LDH
GGT
CPK
T. Protein
Albumin
Globulin
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
T. Lipid
Trigliserid
T. Kolesterol
HDL-Kolesterol
LDL-Kolesterol
T. Bilirubin
A Vitamini
Beta Karoten
Total Antioksidan Kapasitesi (TAK)
Total Oksidan Kapasitesi (TOK)
Lipaz
Paraoksonaz (PON)
Tiyobarbütirik asit (MDA)
Süperoksit dismutaz
Glutatyon peroksidaz
Katalaz
Nitrik oksit
8-OHdG
Total Antioksidan Kapasitesi (TAK)
Total Oksidan Kapasitesi (TOK)
İnsülin
Tiyobarbütirik asit (MDA)
Nitrik oksitDOKU
Süperoksit dismutaz
Glutatyon peroksidaz
8-OHdGDOKU
8-OHdGİDRAR
İdrarın Fiziksel Muayenesi
YEMLERDE FİZİKSEL İNCELEME
RASYON HAZIRLAMA KANATLI RASYONU
RASYON HAZIRLAMA Ruminant Rasyonu
RASYON HAZIRLAMA DİĞER
Kuru Madde (Nem Düzeyi)
Organik Madde
Ham Protein
Sindirilebilir Ham Protein
Toplam azot (Kjeldahl yöntemi)
Amonyak azotu (NH3-N)
Ham Yağ
Ham Kül (inorganik madde)
HCI?de çözümeyen kül
Ham Selüloz
Asit Deterjan Fiber (ADF)
Nötral Deterjan Fiber (NDF)
Asit Deterjan Lignin (ADL)
Şeker (Luff-Scroll Metodu
Peroksit Sayısı
TUZ ANALİZİ
Üre Tayini (Kalitatif)
Üre Tayini (Kantitatif)
Üreaz aktivitesi
Fosfor (Spektrofotometrik)
Kalsiyum (Spektrofotometrik)
Metabolik Enerji (Kanatlı)
Metabolik Enerji (Ruminant)
Metabolik Enerji (Diğer Hayvanlar)
pH (silaj ve posalı yemler ile dışkıda)
BİLİRKİŞİ RAPORU (EN AZ)
DANIŞMAN ÜCRETİ (EN AZ)
YAZILI GÖRÜŞ BİLDİRME (EN AZ)
İNCELEME (EN AZ)
Danışmanlık hizmetleri küçük ölçekli
Danışmanlık hizmetleri orta ölçekli
Danışmanlık hizmetleri büyük ölçekli
BARINAK PROJESİ HAZIRLAMA*Süt sığırcılığı (Baş) küçük
BARINAK PROJESİ HAZIRLAMA*Süt sığırcılığı (Baş) orta
BARINAK PROJESİ HAZIRLAMA*Süt sığırcılığı (Baş) büyük
BARINAK PROJESİ HAZIRLAMA*Besi Sığırcılığı(Baş) küçük 20-50
BARINAK PROJESİ HAZIRLAMA*Besi Sığırcılığı(Baş) orta 50-150
BARINAK PROJESİ HAZIRLAMA*Besi Sığırcılığı(Baş) büyük 150 yukarı
DANIŞMANLIK (ay) KÜÇÜK
DANIŞMANLIK (ay) ORTA
DANIŞMANLIK (ay) BÜYÜK
Seminer (Saat)
Saha Eğitimi (saat)
Temel Köpek Eğitimi (1 yaş altı) (En az)
Temel Köpek Eğitimi (1 yaş üstü) (En az)
GÖRÜŞ SÖZLÜ
GÖRÜŞ YAZILI
Bilirkişi Raporu (en az)
İnceleme Raporu yazılı (en az)
Tür ve cinsiyet tayin Analizi
Brüt ve Net Ağırlık Tayini
Duyusal (Organoleptik) Analiz
Fiziksel Muayene Et ve Et Mamulleri
Kül Tayini
pH Tayini
Yabancı Madde Tayini
Protein Tayini
Yağsız Kuru Madde Miktarı Ayran, Krema ve Kaymak, Süt
Toplam Kuru Madde ve Rutubet Miktarı Tayini
Hidroksimetil Furfurol Tayini BAL
Nişasta Aranması Gıda Maddeleri
Nitrat Miktarı Tayini Nitrat Miktarı Tayini
Bulanıklık Tayini SU
Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik Metot) Gıda Maddeleri
Toplam Sertlik Tayini SU
Nitrat Tayini
Nitrit Tayini
Fosfor Tayini
Potasyum
Klorür Tayini SU
Kalsiyum Tayini SU
pH Tayini SU
Sığır Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Domuz Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Kanatlı Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Tek Tırnaklı Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Asitlik Tayini (Ekstrakte Edilen Yağda) Tüm Gıdalar
Diastaz Sayısı Bal
Kuru Gluten Tayini Buğday Unu
Peroksit Sayısı Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar
Süt Yağı Miktarı Tayini (Gerber Metodu) Süt ve Süt Mamülleri
Toplam Yağ Miktarı Tayini Tüm Gıdalar (Süt ve süt ürünleri hariç)
Aflatoksin B1ve Total (B1,B2,G1,G2) Fındık, Yerfıstığı, Antep Fıstığı, İncir ve Ezmeleri ile Kırmızı biber
Aflatoksin M1 Süt ve Süt Tozu
Okra toksin Hububat
Mikroorganizma toksini (S. aureus) Tüm Gıda Maddeleri
Mezofilik Aerobik Bakteri Aranması ve Sayılması Tüm Gıda Maddeleri (Süt Hariç)
Mezofilik Aerobik Bakteri Aranması ve Sayılması Süt
Bacillus cereus Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Clostridium perfringens Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Staphylococcus aureus Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Koliform Bakteri Grubu, Fekal Koliform ve E. coli Aranması ve Sayımı (EMS Yöntemi) Tüm Gıda Maddeleri (Et Ürünleri ve Baharatlar Hariç)
Katı Besiyerinde Koliform Grubu Bakteri Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Katı Besiyerinde E. coli Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
E. coli O157 Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Salmonella spp. Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Küf ve Maya Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Ozmofilik Maya Aranması ve Sayımı Şeker İhtiva Eden Gıda Maddeleri
Listeria spp. Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Listeria monocytogenes Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Rope Sporu (Sünme Faktörü) Aranması ve Sayımı Unlu Mamuller
Proteolitik Bakteri Aranması ve Sayımı Süt ve Süt Mamulleri
Lipolitik Bakteri Aranması ve Sayımı Yağ İhtiva Eden Gıda Maddeleri
Shigella spp. Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Pseudomonas spp. Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Somatik Hücre Sayımı Çiğ Süt
Vibrio cholerae Aranması Su ve Su Ürünleri
Vibrio parahaemolyticus Aranması Su ve Su Ürünleri
Sularda Fekal Streptococ ve Enterococ Sayımı Su
Sütlerde Antibiyotik Aranması Sü
Enterobacteriaceae (Enterobakter) Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Karakteristik Mikroorganizmaların Aranması ve Sayımı Yoğurt
Sularda Koloni Sayımı (22 °C'de ve 36°C'de) Su