Lütfen Bekleyiniz...

Görev Tanımları / İş Akış Şemaları

Görev Tanımları
Başhekim İndir
Başhekim Yardımcısı İndir
Hastane Müdürü İndir
Veteriner Hekim İndir
Destek Hizmetleri Elemanı İndir
Döner Sermaye Mutemedi İndir
Eczane ve Depo Memuru İndir
Halkla İlişkiler (Memur) İndir
Hasta Kayıt Kabul Görevlisi İndir
Laborant İndir
Radyoloji Teknisyeni İndir
Sağlık Teknikeri İndir
Satınalma Memuru (Hastane) İndir
Vezne Memuru İndir
İş Akış Şemaları
Biyokimya Laboratuvar Analizleri İndir
Cerrahi Kliniği Hasta Tedavi İşlemleri İndir
Doğum ve Jinekoloji Kliniği Hasta Tedavi İşlemleri İndir
Döner Sermaye Hesabından Doğrudan Temin ile Satın Alma İndir
Dölerme ve Suni Tohumlama Hasta Muayene ve Tedavisi İndir
Farmakoloji Laboratuvarı Analizleri İndir
Fizyoloji Laboratuvar Analizleri İndir
Genetik Laboratuvar Analizleri İndir
Gıda Laboratuvarı Analizleri İndir
Hasta Kabul Kayıt İşlemleri İndir
Histoloji - Embriyoloji Laboratuvar Analizleri İndir
İç Hastalıkları Hasta Muayene ve Tedavi İşlemleri İndir
Klinik Laboratuvar Biyokimya Analizleri İndir
Mikrobiyoloji Laboratuvarı İndir
Numune Kabul İndir
Parazitoloji Laboratuvar Analizleri İndir
Patoloji Laboratuvar İşlemleri İndir
Radyoloji İşlemleri İndir
Sterilizasyon İşlemleri İndir
Ultrasound İşlemleri İndir
Viroloji Laboratuvar Analizleri İndir
Tehlikeli Kimyasal Dökülmelerinde Acil Müdahale (Personel) İndir
Tehlikeli Kimyasal Dökülmelerinde Acil Müdahale (Çevre ve Ortam) İndir