İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
Küçük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Büyük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Kafes ve Yaban Kuşları Muayenesi ve Tanısı
Sürüngenler Muayenesi ve Tanısı
Kemirgenler Muayenesi ve Tanısı
Dermatolojik Muayene ve Tanısı
Kardiyopulmoner Sistem Muayenesi ve Tanısı
Kulak Muayenesi
Ağız Boşluğu Muayene ve Tanısı
Rektal Muayene
Karma Aşı
Kuduz Aşısı
ANTİPARAZİTER İLAÇ/AŞI UYG.
BUZAĞI; COLİBASİLLOZİS, ROTA VİRUS, CORONA VİRUS AŞISI
FELİNE LEUKEMİ
BRONCHİNE
ULTRASONOGRAFİK MUAYENE KEDİ
ULTRASONOGRAFİK MUAYENE KÖPEK
ULTRASONOGRAFİK MUAYENE BÜYÜK HAVAN
ENDOSKOPİK MUAYENE GASTROSKOPİ KÖPEK (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE GASTROSKOPİ KEDİ (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE BRONKOSKOPİ KÖPEK (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE BRONKOSKOPİ KEDİ (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE KOLONOSKOPİ KÖPEK (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE KOLONOSKOPİ KEDİ (ANESTEZİ HARİÇ)
ENDOSKOPİK MUAYENE FARİNGOSKOPİ-RİNOSKOPİ (AT-SIĞIR)
ENDOSKOPİK MUAYENE FARİNGOSKOPİ-RİNOSKOPİ (KEDİ,KÖPEK))
ENDOSKOPİK BİYOPSİ
LENF YUMRUSU İNCE İĞNE ASPİRASYONU ALMA
BRONKOALVEOLAR LAVAJ
RUMEN SONDALAMA SIĞIR
RUMEN SONDALAMA (K. RUMİNANT)
NAZOGASTRİK SONDALAMA
ÜRİNER KATERİZASYON BÜYÜK HAYVAN (AT-SIĞIR-KOYUN)
ÜRİNER KATERİZASYON KÜÇÜK HAYVAN(KEDİ-KÖPEK)
TAM KAN SAYIMI
KAN GAZLARI ANALİZİ
BİYOKİMYA ANALİZİ (HER BİR PARAMETRE)
KANAMA PIHTILAŞMA TESTİ APP/PT/FIB
DIŞKIDA GİZLİ KAN ARANMASI
TOTAL PROTEİN TESPİTİ (Refraktometre)
GLUTERALDEHİT TESTİ
DİPS-STİCK İDRAR ANALİZİ
İDRAR SEDİMENT MUAYENESİ
DEDEKTÖR VE AĞRI DENEYİ
BOS SIVI ALMA VE MUAYENESİ
PUNKSİYON SIVISI MUAYENESİ
KAN FROTİSİ VE GİEMSA BOYAMA(TEK LAM)
KARBOLFUKSİL BOYAMA(TEK LAM)
GAİTA ALIMI VE MUAYENESİ (TEK LAM)
DERMATOLOJİK MUAYENE VE TANISI (smear,kazıntı,biyopsi,KOH)
PARVOVİRUS ANTİJEN TEST
DİSTEMPER ANTİJEN TEST
FLV VE FİV ANTİJEN TEST
BUZAĞI İSHALİ TEŞHİS TESTİ
LAVMAN
EKG VE KARDİVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
İNTRAKET YERLEŞTİRME VE SERUM UYGULAMALARI
ENJEKSİYON
REKTAL MUAYENE
PYODERMA TANI MUAYENE
KAN TRANSFÜZYONU
KANSER KEMOTERAPİSİ
OKSİJEN TEDAVİSİ (HER SEANS)
ASİTES TEDAVİSİ
OTOHEMOTERAPİ
İDRAR KESESİ LAVAJI
PERİFERİK YAYMA
RUMEN MİKROFLORA İNCELEME
İNDİKAN TESTİ
LİPTAK TESTİ
DEDEKTÖR VE AĞRI DENEYİ
RAPOR HAZIRLAMA
ANTİPARAZİTER İLAÇ/AŞI UYG.DIŞ VEYA İÇ
ULTRASON MUAYENESİ KEMİRGENLER(TAVŞAN FARE VB)
FCOV ANTİJEN TESTKİT