CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
Küçük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Büyük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
Kafes ve Yaban Kuşları Muayenesi ve Tanısı
Sürüngenler Muayenesi ve Tanısı
Kemirgenler Muayenesi ve Tanısı
GÜNLÜK YATAK Köpek, Koyun, Keçi
GÜNLÜK YATAK KEDİ
GÜNLÜK YATAK KANATLI
GÜNLÜK YATAK AT-SIĞIR
Enjeksiyonlar (İV, İM, SC):
Özel Enjeksiyonlar (Serum, abdominosentez, sistostentez vs):
Küçük Cerrahi Girişimler (Abse, Hematom, Drenaj ve Anal Kese Boşaltılması:
BOS Alımı
Bandaj Uygulaması (PVC Malzeme dahil)Köpek 20 kg üstü
Bandaj Uygulaması (PVC Malzeme dahil)Köpek 20 kg ALTI
Bandaj Uygulaması KEDİ
Bandaj Uygulaması Buzağı
Sentetik Bandaj Uygulaması (Sentetik Bandaj Ücreti Hariç) SIĞIR
Sentetik Bandaj Uygulaması (Sentetik Bandaj Ücreti Hariç) AT
Sedasyon Köpek 20 kg üstü:
Sedasyon Köpek 20 kg altı:
Sedasyon KEDİ
Sedasyon KANATLI
Yara Tedavileri Köpek
Yara Tedavileri Kedi
Yara Tedavileri at
Yara Tedavileri Sığır
Kuyruk Amputasyonları (Tedavi Amaçlı)
Tırnak Kesme (Kedi-Köpek)
Oksijenasyon (30 dakika)
Ötenazi
Dış Kulak Kanalından Yabancı Cisim Çıkarma
Kulak Kanalı Temizleme ve İlaç Uygulama:
Kulak Kepçesi Kesimi(Tedavi Amaçlı Kedi-Köpek):
Kulak Kanalı Drenajı (Köpek Tek Taraflı):
Kulak Kanalı Drenajı (Köpek Çift Taraflı):
Kulak Kanalı Drenajı (Kedi Tek Taraflı)
Kulak Kanalı Drenajı (Kedi Çift Taraflı):
Othematom (Kedi Tek Taraflı):
Othematom (Köpek Tek Taraflı):
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu (Köpek tek Taraflı):
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu (Kedi tek Taraflı)
Bulla Osteotomisi-Köpek
Bulla Osteotomisi-Kedi
Dış Kulak Kanalı Tümör Ekstirpasyonu-Köpek
Dış Kulak Kanalı Tümör Ekstirpasyonu-Kedi
Diş Taşları Temizleme-Köpek:
Diş Taşları Temizleme-Kedi:
Diş Çekimi:
Kanal Tedavisi:
Gingivektomi:
Epulis Tedavisi
Diş Törpüleme-At:
Ortodontoik Tedavi
Simpizis Mandibula Kırığı-Kedi
Simpizis Mandibula Kırığı-Kedi
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Kedi 1.derece (pin uygulama):
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-2.derece (eksternal fikzasyon-plak):
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Köpek 1.derece (pin uygulama):
Korpus-Ramus Mandibula Kırığı-Köpek 2.derece (eksternal fikzasyon-plak):
Tempora mandibular lukzasyon-kedi kapalı red:
Tempora mandibular lukzasyon-kedi kapalı red:
Kondilektomi-Tek taraflı:
Os palatinum kırığı-kedi,damak yarığı:
Os palatinum kırığı-köpek,damak yarığı
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Köpek 20 kg üstü
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Köpek 20 kg altı
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Kedi
Kırık Tedavisi-Konservatif (Malzemeler Hariç) Buzağı
Büyük Hayvan Konservatif Kırık Tedavisi
Spor Atı Konservatif Kırık Tedavisi:
İntramedüller Pin ile Osteosentez (malzemeler hariç)Köpek 20 kg üstü
İntramedüller Pin ile Osteosentez (malzemeler hariç) Köpek 20 kg altı:
İntramedüller Pin ile Osteosentez (malzemeler hariç)Kedi
Plaka ile osteosentez (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg üstü:
Plaka ile osteosentez (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg altı
Plaka ile osteosentez (Malzemeler hariç)Kedi
Eksternal fikzasyon kırık tedavisi (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg üstü:
Eksternal fikzasyon kırık tedavisi (Malzemeler hariç)Köpek 20 kg altı:
Eksternal fikzasyon kırık tedavisi (Malzemeler hariç)Kedi
Atlarda osteosentez (vida-plaka-eksternal fikzasyon):
Buzağ-Koyun, Keçi osteosentez İntramedullar pin:
Buzağ-Koyun, Keçi osteosentez:Plaka uygulaması:
Buzağ-Koyun, Keçi osteosentez Eksternal fikzasyon:
Patella Çıkığı Köpek(1-2.derece):
Patella Çıkığı Köpek 3-4.derece:
Patella Çıkığı Kedi
Patella Çıkığı İnek
Patella Çıkığı Buzağı
Çapraz Bağ Kopuğu Köpek 20 kg üstü:
Çapraz Bağ Kopuğu Köpek 20 kgaltı
Çapraz Bağ Kopuğu Kedi
Çapraz Bağ Kopuğu Buzağı
Çapraz Bağ Kopuğu Sığır
Çapraz Bağ Kopuğu At
Artrit Tedavisi Köpek
Artrit Tedavisi Kedi
Artrit Tedavisi Buzağı
Artrit Tedavisi Sığır
Artrit Tedavisi At
M.Pektineus Miyektomisi Tek taraf:
M.Pektineus Miyektomisi Çift taraf:
Çıkık Kapalı Red Köpek
Çıkık Kapalı Red Kedi
Çıkık Kapalı Red Buzağı
Çıkık Kapalı Red Kanatlı
Çıkık Operatif Tedavi Köpek
Çıkık Operatif Tedavi Kedi
Çıkık Operatif Tedavi Buzağı
Çıkık Operatif Tedavi Kanatlı
Eksizyon Artroplastisi Köpek
Eksizyon Artroplastisi kedi
Artrodez Köpek 20 kg üstü:
Artrodez Köpek 20 kg altı
Artrodez Kedi
Artrodez Buzağı
Sakro iliak ayrılma Köpek
Sakro iliak ayrılma Kedi
Columna Vertebralis Kırık ve Çıkıkları Köpek
Columna Vertebralis Kırık ve Çıkıkları Kedi
İntervertebral Disk Operasyonları Köpek
İntervertebral Disk Operasyonları Kedi
Ekstremite Amputasyonu Köpek 20 kg üstü:
Ekstremite Amputasyonu Köpek 20 kg altı
Ekstremite Amputasyonu Kedi
Osteosentez Materyalinin Çıkartılması Plak
Osteosentez Materyalinin Çıkartılması Pin-vida
Osteosentez Materyalinin Çıkartılması Osteosentez Materyalinin Çıkartılması
Tırnak Operasyonları Sığır 4 tırnak kesim ve düzeltme:
Tırnak Operasyonları At 4 tırnak kesim ve düzeltme:
Tırnak duvar hastalıklarının sağaltımı Sığır
Tırnak duvar hastalıklarının sağaltımı At
Tırnak taban hastalıkları operasyon ve sağaltımı Sığır
Tırnak taban hastalıkları operasyon ve sağaltımı At
Tırnak Kesimi Köpek
Tırnak Kesimi kedi
Koterizasyon
Göbek Fıtığı Köpek 20 kg üstü:
Göbek Fıtığı Köpek 20 kg altı
Göbek Fıtığı kedi
Göbek Fıtığı Buzağı
Göbek Fıtığı Sığır
Diyafram Fıtkı Köpek 20 kg üstü:
Diyafram Fıtkı Köpek 20 kg altı
Diyafram Fıtkı Köpek Kedi
Perineal Fıtık Tek taraf
Perineal Fıtık Çift taraf
İnguinal Fıtık Köpek 20 kg üstü
İnguinal Fıtık Köpek 20 kg altı
İnguinal Fıtık Kedi
Karın Fıtığı Köpek
Karın Fıtığı Kedi
Karın Fıtığı Buzağı
Karın Fıtığı Tay
Karın Fıtığı Sığır
Karın Fıtığı At
Ekstra umbilikal abse sağaltımı Buzağı
Ekstra umbilikal abse sağaltımı Sığır
Buzağı Urachus Fistülü:
Buzağı Omphalitis:
Diagnostik Laparatomi Köpek 20 kg üstü
Diagnostik Laparatomi Köpek 20 kg ALTI
Diagnostik Laparatomi KEDİ
Diagnostik Laparatomi bUZAĞI
Diagnostik Laparatomi Sığır
Diagnostik Laparatomi At
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Köpek 20 kg üstü:
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Köpek 20 kg Altı
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Kedi
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Buzağı
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi Sığır
Gastrotomi, Enterotomi, Sistotomi At
Enterektomi Köpek 20 kg üstü
Enterektomi Köpek 20 kg altı
Enterektomi Kedi
Enterektomi Buzağı
Enterektomi Sığır
Enterektomi At
Megakolon-Kedi:
Karaciğer ve Safra Kesesi Operasyonları
Prostatektomi-Köpek:
Peripostatik Kist, Apse-Köpek
Penis Amputasyonu Köpek
Penis Amputasyonu Tosun
Penis Amputasyonu At
Perineal Üretrostomi Kedi
Perineal Üretrostomi buzağı
Perineal Üretrostomi Tosun
Üretrotomi Köpek
Üretrotomi Buzağı
Üretrotomi Koyun-Keçi
Üretrotomi Sığır
Üretrotomi At
Rektum Divertikulum-Köpek:
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Kedi
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Köpek
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Buzağı
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)Sığır
Prolapsus Rekti (Konservatif Tedavi)At
Rektum Amputasyonu Köpek
Rektum Amputasyonu Kedi
Rektum Amputasyonu Buzağı
Rektum Amputasyonu Sığır
Rektum Amputasyonu At
Rektopeksi, Kolopeksi, Gastropeksi vb Köpek
Rektopeksi, Kolopeksi, Gastropeksi vb Kedi
Atresia ani Buzağı
Atresia ani Tay
Atresia ani Kuzu-oğlak
Gastrik Dilatasyon Volvulus:
Anal Kese Ekstirpasyonu Tek taraflı:
Kastrasyon At
Anal Kese Ekstirpasyonu çift taraflı:
Kastrasyon Köpek
Kastrasyon kedi
Kastrasyon Sığır
Kastrasyon Koç-Teke
Abdominal Kriptorşidi At
Abdominal Kriptorşidi köpek
Abdominal Kriptorşidi Kedi
Rumenotomi: sığır
Rumenotomi: Buzağı
Rumenotomi: koyun-Keçi
Abomasum Deplasmanı Sığır
Abomasum Deplasmanı buzağı
Boynuz Kesimi sığır
Boynuz Kesimi koç-Teke
Rekonstruktif Yara Tedavisi (Flap, Gref, Kaydırma)1 derece
Rekonstruktif Yara Tedavisi (Flap, Gref, Kaydırma) 2Derece
Rekonstruktif Yara Tedavisi (Flap, Gref, Kaydırma) 3 Derece
Bursa Ekstirpasyonu köpek
Bursa Ekstirpasyonu Sığır
Bursa Ekstirpasyonu At
Salya Kistleri Tek taraflı-Köpek:
Salya Kistleri çift taraflı-Köpek:
Salya Kistleri sığır
Salya Kistleri at
Salya Taşı-At:
Tonsillektomi-Köpek:
Damak Yırtığı Köpek
Damak Yırtığı kedi
Damak Yırtığı buzağı
Perineal Fistül:
Fistüllektomi:
Tümörlerin kemoterapisi (Her uygulama için):
Biyopsi alımı:
Yüzlek küçük tümör rezeksiyonu:
Yüzlek büyük tümör rezeksiyonu:
Torakal ve intraabdominal tümör rezeksiyonu:
Mandibulektomi, maxillektomi
Hemipelvektomi:
Aktinomikoz ve Aktinobasilloz tedavisi:
Endirekt oftalmoskopi:
Fluoroscesin testi:
Schirmer Testi:
Göz içi basınç ölçme (Schiotz):
Göz içi basınç ölçme (Tonopen):
Nazolakrimal kanalın sondalanması
Subkonjunkival enjeksiyon:
Fundus ve benzeri ilave muayeneler:
Entropium ve ektropium tek taraf
Entropium ve ektropium çift taraf
Göz kapağında rekonstriktif operasyonlar
Göz kapağında kist tümör operasyonları:
Harder bezi ektripasyonu tek taraf
Harder bezi ektripasyonu çift taraf
Harder bezi hiperplazisi tek taraf
Harder bezi hiperplazisi çift taraf
Bulbus okuli ekstirpasyonu köpek
Bulbus okuli ekstirpasyonu kedi
Bulbus okuli ekstirpasyonu buzağı
Bulbus okuli ekstirpasyonu sığır
Bulbus okuli ekstirpasyonu At
Konjunktivitis follikularis (ezme-küretaj):
Konjunktivitis follikularis (koterizasyon):
Kist dermoid-Köpek-Buzağı tek taraf
Kist dermoid-Köpek-Buzağı çift taraf
Tarsorafi, Blefarorafi:
Konjunktivoplasti:
Lamellar keratektomi
Kornea yırtığı:
Glokom operasyonu
Ekstrakapsüller katarakt operasyonu
Parotis kanalı transplantasyonu:
Göz Ultrasonografisi:
Kiraz göz sendromu operasyonu tek taraflı
Kiraz göz sendromu operasyonu çift taraflı
Kornea ulkus tedavisinde konjontival flap uygulaması:
Megaözefagus, kardiyomyotomi:
Diagnostik torakotomi:
Toraks drenajı:
Lobektomi:
Kosta kırık operasyonları
Kalıcı aortik art, arterial kanal operasyonları
Chylothorax:
Toraks perforasyonu köpek
Toraks perforasyonu kedi
Kanatlı Operasyonu Kırık, çıkık operasyonu:
Kanatlı Operasyonu Kırık, çıkık konservatif:
Kanatlı Operasyonu tümör müdahalwe
Kanatlı Operasyonu yaban yastığı nekrozu
Analjezi Köpek 20 kg üstü:
Analjezi Köpek 20 kg altı
Analjezi kedi
Analjezi buzağı
Analjezi sığır
Analjezi at
Katı anestezik lerle anestezi Köpek 20 kg üstü:
Katı anestezik lerle anestezi Köpek 20 kg altı
Katı anestezik lerle anestezi kedi
Katı anestezik lerle anestezi buzağı
Katı anestezik lerle anestezi Koyun-keçi
Katı anestezik lerle anestezi sığır
Katı anestezik lerle anestezi at
Katı anestezik lerle anestezi Kanatlı
İnhalasyon anestezi Köpek 20 kg üstü:
İnhalasyon anestezi Köpek 20 kg altı
İnhalasyon anestezi kedi
İnhalasyon anestezi buzağı
İnhalasyon anestezi At
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 13x18 cm:
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 18x24 cm:
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 24x30 cm:
Röntgen Çekimi (Normal Çekim) 30x40 cm:
Miyelografi köpek
Miyelografi kedi
Sistografi:
Fistülografi:
Pneomoperiteneografi:
Sindirim sistemi grafisi (Baryum dahil):
Piyelografi:
Dakriyorinosistografi:
Artrografi:
Ultrasonografi:
Ekokardiyografi: Kedi
Ekokardiyografi: köpek
Ekokardiyografi: at
Ekokardiyografi: sığır
Artroplasti eksizyonu (köpek)
Kontrol
Artroplasti eksizyonu (kedi)