MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
DİREK MİKROSKOPİK MUAYENE Bakteriyoskopi, Mantar, Koksidiosis v.b
BAKTERİYOLOJİK MUAYENE Kültür, BiyokimyasaI Testler(antibiyogram dahil)
MİKOLOJİK MUAYENE (KÜLTÜR, İDENTİFİKASYON
YEM NUMUNESİNİN MİKROBİYOLOJİK MUAYENESİ TOTAL MANTAR
YEM NUMUNESİNİN MİKROBİYOLOJİK MUAYENESİ TOTAK GERM
YEM NUMUNESİNİN MİKROBİYOLOJİK MUAYENESİ Özel Muayeneler (Salmonella,E.coli, v.b)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir) Tüp Aglutinasyon Testi (1 adet)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir)Lam Aglutinasyon Testi (1 adet)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir)Hemaglutinasyon ve Hemaglutinasyon İnhibisyon (1 adet)
SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık İçindir)ELISA (1 adet)
MOLEKÜLER ANALİZ **PCR
TAVUK HASTALIKLARI TEŞHİS ***
LABORATUVAR KULLANIM ÜCRETİ (saat)Mikrobiyolojik Teºhis
LABORATUVAR KULLANIM ÜCRETİ (saat)Serolojik Teºhis
LABORATUVAR KULLANIM ÜCRETİ (saat)Moleküler Analiz
MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN GÖRÜŞ İSTENEN RAPOR TANZİMİ *