PATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
Nekropsi Muayene at merkep
Nekropsi Muayene sığır
Nekropsi Muayene koyun keçi
Nekropsi Muayene kedi
Nekropsi Muayene köpek
Nekropsi Muayene balık
Nekropsi Muayene kanatlı
Nekropsi muayene Elden getirilen organ parçaları
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme at merkep
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme sığır
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme koyun keçi
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme kedi
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme köpek
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme balık
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme kanatlı
Nekropsi ve Histopatolojik İnceleme Elden getirilen organ parçaları
Elden getirilen organ parçaları biyopsi materyali
Tıbbi Atık Ücreti ( 1 Kg )