PARAZİTOLOJİ ANABLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
MİKROSKOBİK MUAYENE Dışkı Muayenesi
MİKROSKOBİK MUAYENE natif muayene
MİKROSKOBİK MUAYENE Flotasyon Yöntemi
MİKROSKOBİK MUAYENE Baermann-Wetzel yöntemi (Akciğer kıl kurdu teşhisi)
MİKROSKOBİK MUAYENE Dışkının özel boyama yöntemleri ile Protozoonlar yönünden muayenesi
MİKROSKOBİK MUAYENE Sedimentasyon yöntemi
MİKROSKOBİK MUAYENE Dışkı kültürü
Deri kazıntı muayenesi natit muayene
Deri kazıntı muayenesi KOH muayene
Deri kazıntı muayenesi Santrifügasyon yöntemi ile muayene
Kan muayenesi natif muayene
Kandan hazırlanmış ve boyanmış frotilerin muayenesi
Kandan hazırlanmış ve boyanmış frotilerin muayenesi
Filarial muayene
Disekte edilen iç organlardan hazırlanan frotilerin muayenesi
Organ ve dokularda saptanan parazitlerin identifikasyonu
Yüzlek lenf yumrularından hazırlanmış ve boyanmış frotilerin muayenesi
Biopsi materyalinin incelenmesi
ARTHROPODA TEŞHİSİ İnsect identifikasyonu
ARTHROPODA TEŞHİSİ Kene identifikasyonu
SEROLOJİK TEŞHİS ELISA
SEROLOJİK TEŞHİS IFAT
SEROLOJİK TEŞHİS Western Blot
MOLEKÜLER TEŞHİS