FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
Alyuvar Sayımı
Akyuvar Sayımı
Hemoglobin Miktarının Tayini
Eozinofil Sayımı
Trombosit Sayımı
Akyuvar Formülü
Alyuvarların Çökme Hızının Tayini
Mikrohematokrit
ELEKTROKARDİYOGRAFİKüçük Hayvanlarda
ELEKTROKARDİYOGRAFİ Büyük Hayvanlarda