BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
Glikoz
Üre
Kreatinin
AST
ALT
ALP
LDH
GGT
CPK
T. Protein
Albumin
Globulin
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
T. Lipid
Trigliserid
T. Kolesterol
HDL-Kolesterol
LDL-Kolesterol
T. Bilirubin
A Vitamini
Beta Karoten
Total Antioksidan Kapasitesi (TAK)
Total Oksidan Kapasitesi (TOK)
Lipaz
Paraoksonaz (PON)
Tiyobarbütirik asit (MDA)
Süperoksit dismutaz
Glutatyon peroksidaz
Katalaz
Nitrik oksit
8-OHdG
Total Antioksidan Kapasitesi (TAK)
Total Oksidan Kapasitesi (TOK)
İnsülin
Tiyobarbütirik asit (MDA)
Nitrik oksitDOKU
Süperoksit dismutaz
Glutatyon peroksidaz
8-OHdGDOKU
8-OHdGİDRAR
İdrarın Fiziksel Muayenesi