HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER
YEMLERDE FİZİKSEL İNCELEME
RASYON HAZIRLAMA KANATLI RASYONU
RASYON HAZIRLAMA Ruminant Rasyonu
RASYON HAZIRLAMA DİĞER
Kuru Madde (Nem Düzeyi)
Organik Madde
Ham Protein
Sindirilebilir Ham Protein
Toplam azot (Kjeldahl yöntemi)
Amonyak azotu (NH3-N)
Ham Yağ
Ham Kül (inorganik madde)
HCI?de çözümeyen kül
Ham Selüloz
Asit Deterjan Fiber (ADF)
Nötral Deterjan Fiber (NDF)
Asit Deterjan Lignin (ADL
Şeker (Luff-Scroll Metodu
Peroksit Sayısı
TUZ ANALİZİ
Üre Tayini (Kalitatif)
Üre Tayini (Kantitatif)
Üreaz aktivitesi
Fosfor (Spektrofotometrik)
Kalsiyum (Spektrofotometrik)
Metabolik Enerji (Kanatlı
Metabolik Enerji (Ruminant)
Metabolik Enerji (Diğer Hayvanlar)
pH (silaj ve posalı yemler ile dışkıda)
BİLİRKİŞİ RAPORU (EN AZ)
DANIŞMAN ÜCRETİ (EN AZ)
YAZILI GÖRÜŞ BİLDİRME (EN AZ)
İNCELEME (EN AZ)