GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VERMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETLER

 

Brüt ve Net Ağırlık Tayini
Duyusal (Organoleptik) Analiz
Fiziksel Muayene Et ve Et Mamulleri
Kül Tayini
pH Tayini
Yabancı Madde Tayini
Protein Tayini
Yağsız Kuru Madde Miktarı Ayran, Krema ve Kaymak, Süt
Toplam Kuru Madde ve Rutubet Miktarı Tayini
Hidroksimetil Furfurol Tayini BAL
Nişasta Aranması Gıda Maddeleri
Nitrat Miktarı Tayini Nitrat Miktarı Tayini
Bulanıklık Tayini SU
Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik Metot) Gıda Maddeleri
Toplam Sertlik Tayini SU
Nitrat Tayini
Nitrit Tayini
Fosfor Tayini
Potasyum
Klorür Tayini SU
Kalsiyum Tayini SU
pH Tayini SU
Sığır Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Domuz Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Kanatlı Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Tek Tırnaklı Eti Aranması Et ve Et Ürünleri
Asitlik Tayini (Ekstrakte Edilen Yağda) Tüm Gıdalar
Diastaz Sayısı Bal
Kuru Gluten Tayini Buğday Unu
Peroksit Sayısı Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar
Süt Yağı Miktarı Tayini (Gerber Metodu) Süt ve Süt Mamülleri
Toplam Yağ Miktarı Tayini Tüm Gıdalar (Süt ve süt ürünleri hariç)
Aflatoksin B1ve Total (B1,B2,G1,G2) Fındık, Yerfıstığı, Antep Fıstığı, İncir ve Ezmeleri ile Kırmızı biber
Aflatoksin M1 Süt ve Süt Tozu
Okra toksin Hububat
Mikroorganizma toksini (S. aureus) Tüm Gıda Maddeleri
Mezofilik Aerobik Bakteri Aranması ve Sayılması Tüm Gıda Maddeleri (Süt Hariç)
Mezofilik Aerobik Bakteri Aranması ve Sayılması Süt
Bacillus cereus Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Clostridium perfringens Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Staphylococcus aureus Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Koliform Bakteri Grubu, Fekal Koliform ve E. coli Aranması ve Sayımı (EMS Yöntemi) Tüm Gıda Maddeleri (Et Ürünleri ve Baharatlar Hariç)
Katı Besiyerinde Koliform Grubu Bakteri Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Katı Besiyerinde E. coli Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
E. coli O157 Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Salmonella spp. Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Küf ve Maya Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Ozmofilik Maya Aranması ve Sayımı Şeker İhtiva Eden Gıda Maddeleri
Listeria spp. Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Listeria monocytogenes Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Rope Sporu (Sünme Faktörü) Aranması ve Sayımı Unlu Mamuller
Proteolitik Bakteri Aranması ve Sayımı Süt ve Süt Mamulleri
Lipolitik Bakteri Aranması ve Sayımı Yağ İhtiva Eden Gıda Maddeleri
Shigella spp. Aranması Tüm Gıda Maddeleri
Pseudomonas spp. Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Somatik Hücre Sayımı Çiğ Süt
Vibrio cholerae Aranması Su ve Su Ürünleri
Vibrio parahaemolyticus Aranması Su ve Su Ürünleri
Sularda Fekal Streptococ ve Enterococ Sayımı Su
Sütlerde Antibiyotik Aranması Sü
Enterobacteriaceae (Enterobakter) Aranması ve Sayımı Tüm Gıda Maddeleri
Karakteristik Mikroorganizmaların Aranması ve Sayımı Yoğurt
Sularda Koloni Sayımı (22 °C?de ve 36°C?de) Su