Lütfen Bekleyiniz...
Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği İndir
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği İndir
Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği İndir
Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Atlarin Enfeksiyöz Anemisi Hastaligina Karsi Korunma ve Mücadele Yönetmeligi İndir
Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği İndir
Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik İndir
Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik İndir
Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir
Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik İndir
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik İndir
Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik İndir
Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik İndir
Gıda Hijyeni Yönetmeliği İndir
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik İndir
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlerine Dair Yönetmelik İndir
Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik İndir
Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik İndir
Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği İndir
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği İndir
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği İndir
Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik İndir
İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik İndir
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği İndir
Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği İndir
Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği İndir
Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği İndir
Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin?Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik İndir
Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Tazminatlı Havyan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik İndir
Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği İndir
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik İndir
Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik İndir
Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik İndir
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği İndir
Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik İndir
Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği İndir
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik (değişiklikler dahil) İndir
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik İndir
Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği İndir
Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik İndir
Yem Hijyeni Yönetmeliği İndir
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik İndir
Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik İndir
Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği İndir