Hakkımızda


Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun1 ile kurulmuştur. Kurucu Dekan olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nejat Aydın atanmış ve 30 Mayıs 1995 tarihinde görevine başlamıştır. Fakülte bünyesinde başka öğretim üyesi bulunmadığından Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri, Dekanlık tarafından ERÜ Rektörlüğüne önerilen ERÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şir Ahmet Fazlı, ERÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Günay, ERÜ Kocasinan Meslek Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Güner Bayram ve ERÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kenan Aycan tarafından oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu ilk toplantısı 11 Eylül 1995 tarihinde yapılmış; Uzman Veteriner Hekim Nedret Aydın’ın Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Başlangıçta Üniversite kampüsü içindeki Rektörlük Binasının sadece bir odasında kuruluş çalışmalarını sürdürmekte olan fakültede 1996 yılı yatırım programı çerçevesinde Veteriner Fakültesi projesinin öncelikle ele alınması gerekliliği Dekanlıkça Rektörlüğe iletilmiş; ancak Üniversite içinde istenilen nitelikleri taşıyan mekân bulunmadığından eğitim-öğretime yine bu binadaki bir derslik ve odadan oluşan bölümde başlanmıştır. Bu dönemde kısıtlı imkânlar ve zor koşullarda yapılan anatomi dersi uygulamalarının eksikliği Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan kısa süreli uygulamalar ile giderilmeye çalışılmıştır. Fakülte 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Sümer Kampüsünde bulunan 5384 m2 ’lik kapalı alana sahip olan Mimarlık-Mühendislik Fakültesi eski binasına taşınmıştır. Uzun bir süre burada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürenVeteriner Fakültesi Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs içinde 2007 yılında temeli atılan ve Tes-İş Sendikası tarafından yapımı tamamlana 13704 m2’lik alana sahip Veteriner Fakültesi yeni binasına 2011 yılında taşınmıştır.2013-2014 yıllarında ise fakültemizin hemen arkasında Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesi yapılmıştır. Fakültemiz tüm birimleriyle eğitime devam etmektedir.